DET MED SMÅT...Disse betingelser er gældende for den aktuelle booking samt enhver fremtidig booking i Hundesalonen.

Så snart bookingen er bekræftet, anses du for at have accepteret disse betingelser. Behandling af hunden i salonen er til enhver tid på ejers eget ansvar. Skulle der ske skade på hunden,  når den er i salonen, er det ejer selv eller ejers forsikring, der betaler evt. dyrlægebehandling. Det anbefales derfor, at hunden har en sygeforsikring.

 

Filtrede hunde:

Er hunden meget filtret og er det umuligt at rede ud, vil hunden få en kort klip på 3.2 mm - 9.5 mm. Bemærk at det ikke er givet, at hunden får en "perfekt" klip.

Er hunden stærkt bundfiltret forbeholder hundefrisøren sig ret til at afvise hunden, da der kan være risiko for skade på hunden. Det er meget smertefuldt for hunden at være stærkt bundfiltret, og det kan være nødvendigt at fjernelse af pelsen skal ske under bedøvelse hos en dyrlæge. En stærkt bundfiltret pels kan forårsage hudirritation og hudbetændelse. Ved nedklipning af stærkt bundfiltret pels vil længden på pelsen være max 3.2 mm.

Ansvar og risiko for skader ved nedklip af stærkt bundfiltret hund bæres alene af ejer.

 

Aggressive hunde:

Ejer SKAL til enhver tid informere hundefrisøren om, hvis hunden bider eller er aggressiv overfor fx. klippemaskiner eller lignende.

Jeg forbeholder mig ret til at stoppe behandlingen af hunden til enhver tid ved aggressiv adfærd.

Ejeren eller ejers forsikring hæfter for alle relaterede udgifter til medicin, operation, omkostninger til genoptræning, tabt indkomst og materiel skade, hvis hunden påfører skade på hundefrisøren. Derfor modtages i salonen kun hunde, som har den lovpligtige hundeansvarsforsikring.

 

Lopper/parasitter

Hvis ejer har mistanke om eller har konstateret, at hunden har lopper eller orm, skal ejer ombooke den reservede tid og først komme i salonen, når hunden er behandlet.

Konstateres der lopper ved aflevering af hunden, vil den blive afvist.

Er behandlingen gået i gang, vil hunden blive vasket i en loppeshampoo, og der vil blive opkrævet et tillæg til rengøring af udstyr og salon og ekstra tidsforbrug som følge heraf.

 

Afbud/Udeblivelse

Afbud skal ske senest 24 timer før den aftalte tid. Ved afbud senere end det opkræves 80 procent af prisen for den planlagte aftale. Ved udeblivelse opkræves 80% af prisen for den planlagte aftale.